Basic Office Solutions en MVO

Basic Office Solutions bewijst dat bedrijven van elke omvang efficiënter, duurzamer en productiever kunnen werken. Daarnaast kunt u kosten besparen en kosten beter beheersen. Door intensief samenwerken, creatief denken, adviseren en trainen komen we tot oplossingen. Daarmee vereenvoudigt u al uw document intensieve processen en kunt u informatie beter beheren. Ook verbetert de beveiliging van uw documenten. Zo vertalen we uw wensen in slimme ideeën en concrete oplossingen.

gras

 

Basic Office Solutions en MVO
Basic Office Solutions ziet bedrijven en bedrijvigheid als motor voor het realiseren van een positieve  duurzame ontwikkeling. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid voor ons als  speler in de Nederlandse economie. De betrokkenheid zit in onze genen, in ons DNA. We willen waarde creëren voor mens, maatschappij en milieu vanuit onze brede blik op ondernemerschap. We focussen ons op onze eigen kracht: we leveren producten en diensten die een verschil maken in duurzaam ondernemen, en zorgen voor een verminderde druk op milieu en kosten. Wij kijken naar duurzaamheid met een pragmatische inslag- vanuit werkprocessen. Digitalisering, reductie van papier- en energieverbruik en CO₂ uitstoot staan hierbij centraal. Zo helpen wij onze klanten om op een effectieve, efficiënte en duurzame manier hun eigen bedrijfsvoering te organiseren met onze oplossingen die slimmer werken ondersteunen. Duurzaamheid vormt de basis, het fundament van alles wat we doen: niet alleen in onze kernactiviteiten, maar ook in de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe wij zaken doen. Leidend principe is de verantwoordelijkheid nemen. Ketenverantwoordelijkheid is daarin essentieel: duurzame ontwikkeling moeten we samen doen. Het is onze verantwoordelijkheid om verder te kijken dan onze eigen grenzen. We willen de effecten van onze producten, diensten en werkprocessen in de gehele supply chain in kaart hebben. Deze effecten willen we binnen de invloedssfeer van Basic Office Solutions pro-actief verminderen. Hierbij luisteren we naar de duurzame wensen, eisen en verwachtingen van onze stakeholders. Zo wordt duurzaamheid een gezamenlijke inspanning van onze medewerkers, klanten, business partners en leveranciers. Bij Basic Office Solutions komt duurzaamheid naar voren in al onze kernwaarden: we zijn ambitieus, betrokken, dynamisch en oplossingsgericht. Elke dag bouwen we aan duurzaam ondernemen.

IMAGINE CHANGE
Basic Office Solutions wil samen met klanten, medewerkers en overige partners op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen. Basic Office Solutions streeft daarbij naar een economisch gezonde bedrijfsvoering die in een goede balans is met ethische en sociale aspecten van haar beslissingen, de zorg voor het milieu én de belangen van toekomstige generaties.

Bij Basic Office Solutions nemen we onze verantwoordelijkheid in de maatschappij al jaren zeer serieus. De drang om de dingen zo goed mogelijk te doen zit bij ons díep in het DNA. En ‘goed’ betekent volgens ons góed voor de klant, góed voor Basic Office Solutions, góed voor de wereld en góed voor de maatschappij. Mens, Maatschappij, Milieu en Meerwaarde gaan bij ons hand in hand, want we hanteren een brede blik op ondernemerschap. We bieden slimme producten en diensten die zorgen voor verminderde druk op milieu en kosten. We helpen onze partners om op een duurzamere manier van binnenuit hun eigen bedrijfsvoering te organiseren. En we doen dat op een manier die het leuker en makkelijker maakt voor mensen om hun werk te doen. Heel concreet betekent onze visie op ‘informatielogistiek’ het stroomlijnen en kanaliseren van informatie in welke vorm van ook, zodat alle werkprocessen van afdelingen op elkaar afgestemd worden, alle systemen elkaar begrijpen en een organisatie daarvoor als één geheel werkt.